Energivenlige vinduer – en fornuftig investering

Mange boligejere vil nok føle, at ens bolig er det kæreste eje man har, hvorfor det kan være en fordel at holde boligen og dens tilbehør godt ved lige, således salgsværdien bibeholdes og måske forøges. Herudover ynder man også som boligejer at holde sin varmeregning så lav som overhovedet mulig, men her skal man dog holde sig for øje, at det kan være nødvendigt med nogle investeringer, der kan ses som store nu og her.

Det er dog ofte således, at disse investeringer kan vise sig som værende gode, da man på andre parametre kan komme til at spare nogle penge, hvorved investeringen på sigt kan svare sig. Dette har noget at gøre med en billigere varmeregning, mens nye vinduer og døre er med til at give boligen en højere markedsværdi, hvorved man ved salg af sin bolig kan indtjene flere penge, end man ville have gjort med de gamle vinduer og døre.

Isoleringseffekten er optimal med gode vinduer

En af de mest udsatte steder i boligen, når man taler om dårlig isolering, er vinduer og døre, da disse efter nogle år i tjeneste vil være meget slidte, hvorved deres isoleringsevne vil være forholdsvis faldende. På den måde vil vinduerne ikke være så gode til at holde kulden ude og varmen inde, hvormed varmebehovet vil stige en hel del, hvilket også vil være at se på varmeregningen. Får man skiftet til nogle energivenlige vinduer, vil man opleve, at varmebehovet stiger, hvilket vil lede til mindre arbejde hos boligens varmekilder, hvormed varmeregningens månedlige beløb bliver mindre.

Energimæssige egenskaber hos de forskellige vinduer

Man kan holde øje med vinduernes energivenlighed, hvilket blandt andet kan gøres ved at se på U-værdien, der også kaldes varmetransmissionskoefficienten. Denne værdi er fortællende for vinduets evne til at minimere varmetabet, og denne værdi angiver man i W/m2K, hvilket vil sige den mængde af varme, der passerer gennem 1 kvadratmeter vindue i henhold til temperaturdifferencen ude og inde. Derved ønsker man altså den lavest mulige U-værdi, da dette angiver bedre isoleringsevne. Herudover kan man holde øje med boligens totale solenergitransmittans, som forkortes til g-værdien. Denne værdi er fortællende for, hvor god en evne vinduet har til at omdanne solens stråler til varme inde i huset. Dette angiver man som den procentdel af solstrålen, der rammer vinduet i henhold til den procentdel, der går gennem selve vinduet. Her gælder det om at have en høj værdi, da man herved får mere gratis varme, hvormed boligens varmekilder benytter mindre energi, hvormed varmeregningen kan vise sig at blive billigere.

Sådan får du råd til købet

For mange danskere er det at skulle ud for at have gjort sig et køb af nye vinduer noget, som godt kan være en relativ stor investering, og der er derfor også mange, der i den forbindelse vælger at gå ud for at tage sig et lån til formålet, således man derved har mulighed for at kunne sikre, at man har styr på finansieringen af sit køb. Synes du at muligheden lyder interessant? Så lån penge online hos eksempelvis Kassekreditten.dk som giver dig mulighed for at få et lån over en kortere periode, så du har mulighed for at få foretaget lige netop de renoveringer af din bolig, du godt kunne tænke dig.

Skriv et svar