Det skal du holde øje med i webshops

Det skal du holde øje med i webshops

De fleste af os der handler på nettet, ved godt, hvad vi skal holde øje med, inden vi indtaster vores dankortoplysninger. Alligevel hører man jævnligt om personer, der er blevet snydt når de har handlet online. Enten fordi de har købt en kopivare, eller har indtastet deres dankortoplysninger på en webshop, der slet ikke har nogen varer, men blot svindler.

Mange kender e-mærket

Her i landet er der ikke mange lovmæssige krav til webshops, udover at de naturligvis skal følge købeloven osv. Der er dog en lang række indikatorer for, om man kan stole på shoppen. Det kan være alt fra positive anmeldelser på Trustpilot og lignende. En anden ting som rigtig mange kigger efter, når de shopper, er om butikken har det velkendte e-mærke. Sidste år lavede YouGov en undersøgelse, der viste, at mere end 60% føler sig mere trygge hvis en webshop har e-mærket. Sk

Selvom e-mærket ikke nødvendigvis er en garanti for din sikkerhed, så er det tæt på. Men det er som nævnt ikke et krav. Der er desuden masse af webshops du naturligvis sagtens kan stole på, selvom de ikke har investeret i e-mærket.

Billedet her er fra mecindo.dk der forhandler medicin på nettet, og er et godt eksempel på en webshop, der udstråler troværdighed.

Hvis du selv har en webshop

Det kan være du selv har en mindre webshop, og ikke synes du har råd til at få e-mærket, da dette er forbundet med en udgift på en del tusinde kroner. I dette indlæg fra online markedsføringsbureauet Bondtofte & co. Kan du læse mere om hvordan man øger troværdigheden på sin webshop.

Hvad med det store udland?

I Danmark kan du som nævnt kigge efter eksempelvis Trustpilot og e-mærket, men hvad så med udenlandske webshops? En af de ting online handlen netop tilbyder, er som bekendt at man kan handle på tværs af landegrænser, og man med ganske få kliks kan bestille noget fra England, Spanien, USA, Kina eller lignende. Hvert land har deres egne regler og certifikater, og det kan derfor være meget ugennemskueligt at skulle finde ud af om en webshop er reel eller ej.

Hold øje med sprog og priser

Selvom der kan være stor forskel på danske og udenlandske webshops, så er det de samme faresignaler du skal holde øje med. Sproget vil naturligvis ikke være på dansk, men er det korrekt engelsk, eller er der mange fejl? Mange falske webshops kommer fra Østeuropa eller Asien, og her går det nogen gange lidt hurtigt med oversættelserne.

Priserne vil være lavere end i Danmark, når du bestiller fra udlandet, ellers ville du nok ikke bestille der. Alligevel skal du være ops på priserne, for at forskellen alt for stor, kan det tit være et tegn på, at der er noget galt.

Skriv et svar