Fundraising: Sådan foregår det

I Danmark har vi et stort antal af forskellige foreninger. Det har vi, da det er meget let at danne en forening i vores land. Det kræver blot to mennesker, der interesser sig for den samme ting. Dermed er sportsklubber, musikforeninger og diverse andre klubber også defineret som værende eksempler på nogle foreninger, som vi ser som en helt normal del af vores hverdag. Fælles for dem alle er, at de er støttet af nogle medlemmer, der kommer og dyrker deres interesser i fællesskab, og typisk ser man også, at der er en form for overhoveder, som står for alt det praktiske. Disse overhoveder har ofte til opgave at sørge for, at medlemmerne af klubben har det godt, når de besøger det pågældende sted. Lysten for at gøre noget fordelagtigt for medlemmerne er altså meget stor. Dog kan det i mange foreninger være svært sommetider, at få pengene til at slå til.

Den rullende cafébus

Dermed kommer fundraising ind i billedet, da fundraising helt overordnet betyder, at man rejser en kapital til forskellige formål. Det kan være i form af indkøb, forskellige aktiviteter eller penge til f.eks. at rejse. F.eks. har Møltrup Optagelseshjem, som er et sted for hjemløse, fået flere millioner ved hjælp af fundraising i samarbejde med Projekter.nu. Her er de ekstra penge gået til bl.a. en rullende cafébus, der beskæftiger udsatte mænd. Fundraising kan dermed være med til at udrette en masse gode og positive ting for de mennesker, der har brug for hjælp.

Eksempler på fundraising aktiviteter kunne være sponsorer, lodsedler eller salg af et eller andet, som folk gerne vil købe, og hvor pengene så går til den pågældende forening. Det kan altså både være mindre samt større arrangementer, der er med til at skaffe foreninger penge.

Læs yderligere om fundraising her

På Projekter.nu kan du læse yderligere om fundraising, hvis du har interesse i dette. Projekter.nu arbejder professionelt med fundraising, og her fundraisers der både til ministerielle puljer, kommunale puljer, regionale puljer, nordiske puljer, danske fonde samt EU. Vil du gerne have et bud på, hvordan din sag kan håndteres, så tag kontakt til Projekter.nu i dag.