Nu kan du tage dit arbejdsmiljøkursus online

Arbejdspladser med mere end ti ansatte er forpligtede til oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for de ansattes trivsel, og derfor er det AMOs ansvar at sikre, at de ansatte møder ind på en arbejdsplads, som er sikker og sund.

AMOs opgaver inkluderer blandt andet udarbejdelse af arbejdsvurderinger, udredning og anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, rådgivning i forbindelse med køb af tekniske hjælpemidler eller ombygninger, orientering af nye ansatte om arbejdsmiljø og arbejdspolitikker og meget mere.

Repræsentanterne i AMO skal gennemføre et arbejdsmiljøkursus – kaldes også arbejdsmiljøuddannelsen – for at blive klædt på til rollen som repræsentanter. Kursets formål er at give repræsentanterne redskaber og værktøjer til at facilitere et godt og sundt arbejdsmiljø.

 

Om arbejdsmiljøuddannelsen

Uddannelsens titel kan måske lyde intimiderende, men lad dig ikke snyde af navnet. Uddannelsen varer faktisk kun 22 timer i alt, og den skal gennemføres på tre sammenhængende dage i dagtimerne.

Uddannelsen er lovpligtig, når der er ti eller flere ansatte i en virksomhed, så derfor er den obligatorisk for virksomheder med minimum ti ansatte. Derudover er arbejdsmiljørepræsentanterne forpligtede til at tage uddannelsen inden for de første tre måneder efter valget eller udpegningen.

I løbet af uddannelsen vil repræsentanterne blive introduceret for AMOs opgaver og funktioner, og de pligter og det ansvar de har over for arbejdsgiver, ledere og medarbejdere i forhold til arbejdsmiljøloven.

Men uddannelsen er mere end videndeling, og på uddannelsen kommer kursusdeltagerne også til at stifte bekendtskab til konkrete metoder til at forebygge risici og til at strukturere arbejdet med at sikre et sundt arbejdsmiljø.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen kan nu tages online

Udbyderne af arbejdsmiljøuddannelsen og tilhørende kurser ved dog godt, at Danmark er ved at blive mere digital, og at fleksibilitet kun vil gavne arbejdspladserne og de repræsentanter, som skal gennemgå kurset. Derfor tilbyder en del af dem uddannelsen som et online forløb. På grund af uddannelsens format bliver der stillet andre krav til mødepligt.

Uddannelsen kommer til at foregå som blended learning. Kurset varer her også 22 timer, men i stedet for at skulle være tilstede under hele forløbet skal du kun møde fysisk op i 4 timer. Her får du en introduktion af forløbet og dets indhold, og derefter foregår resten af kurset online.

Den online undervisning varer ca. 10 timer, og du skal løse to praktiske opgaver fra din virksomhed. Opgaveløsningen estimeres til at vare ca. 8 timer. Du har mulighed for at løse opgaverne alene og for at løse dem sammen med dine kolleger, såfremt de også er tilmeldt uddannelsen.

Når du tager uddannelsen online, må du som minimum gennemføre den på tre uger, og du må maksimalt være syv uger om at gennemføre den.

Digitaliseringen af uddannelsen giver virksomhederne mere luft, især hvis medarbejderne har skiftende arbejdstider, og ved at tage uddannelsen online kan repræsentanterne gennemføre kurset i eget tempo.

Skriv et svar