Skab den bedste konference

Mange har prøvet at deltage i konferencer, som ikke rigtig gav et stort udbytte, og hvor man egentlig følte, at det var spild af tid. Det kan ofte handle om, at indholdet ikke er skarpt nok vinklet, så deltagerne ikke er klar over, hvad de skal bruge det til. Der kan dog også være omgivelsesmæssige aspekter i spil.

For selvom indholdet er på plads, er det også vigtigt at holde konferencen et sted, hvor det er inspirerende at være til stede. Det kan eksempelvis være et sted, hvor der er naturskønne omgivelser, og hvor der er plads til at tænke kreativt. Det kunne eksempelvis være på et lækkert hotel, som også tilbyder virksomheder at afholde deres konferencer i området.

Besøg Storebælt her og få en masse ud af konferencen. Her er omgivelserne helt fantastiske, og der er dermed mulighed for at lave mange sjove aktiviteter imellem det faglige indhold. Lokalerne er samtidig gode og kan tilpasses efter antallet af deltagere. Det er dermed samlet set et virkelig godt sted at afholde en konference.

Skab værdi

En konference skal skabe værdi, før den giver mening. Det nytter ikke noget, at deltagerne går hjem med en følelse af, at de simpelthen ikke har fået noget fagligt med sig hjem. Derfor er det vigtigt, at man overvejer den værdiskabende del, når man vælger at afholde en faglig konference.

Her kan det være vigtigt at fokusere på at vinkle konferencen rigtigt. Har man et for bredt fokus, kan det være problematisk for deltagerne at vide, hvad de skal fokusere på. Har man derimod fokuseret det for smalt, kan det også virke som lidt for meget tid at bruge, hvis man egentlig kunne have nået noget mere.

Derfor handler det om at finde en balancegang, hvor man har nok indhold at tage fat i, men heller ikke bare putter for meget ind i folks hoveder, som de ikke kan kapere på én gang.

Stærkt indhold

Derudover er det vigtigt, at indholdet er givtigt og skarpt. Deltagerne skal lære noget, og de skulle ikke selv kunne have holdt hele oplægget selv. Er du selv medvirkende til at skabe indholdet, så gør dig umage. Det er nemlig et nøgleord for at arrangere en stærk konference.

Du kan overveje at alliere dig med andre, som arbejder indenfor feltet, og som måske har nogle inputs til, hvad indholdet kan dreje sig om. Det kan være ny forskning på området, som faktisk er relevant i øjeblikket. Det kan også være, at du inviterer nogle interessante mennesker med, som kan fortælle om deres personlige eller faglige erfaringer. Sådanne indlæg er ofte ganske brugbare, fordi de giver et godt billede af, hvordan tingene foregår i praksis – noget, mange kan bruge fremadrettet.

Skriv et svar