Erstatning ved trafikulykke – hvad er dine rettigheder?

Mange af os vil på et eller andet tidspunkt i vores liv opleve at være impliceret i en trafikulykke. For nogle kan det skabe traumer både på krop og sjæl, hvorfor det er vigtigt at handle korrekt, hvis man en dag skulle finde sig selv i en sådan situation. Langt de fleste har krav på erstatning, hvis de efter ulykken handler korrekt. Derfor kommer her en oversigt over, hvad du skal gøre i en eventuel ulykkessituation, der er skabt af enten dig selv eller en anden trafikant.  

Hvorfor er det vigtig at have en ansvarsforsikring?

I Danmark er det lovpligtigt at alle bilejere skal have deres køretøj forsikret ved et ansvarsforsikringsselskab, der af finanstilsynet har fået tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. Sådan står der i den danske færdselslov § 105, men hvad er det lige en ansvarsforsikring gør godt for, og hvorfor er det lovpligtigt at alle bilejere i Danmark skal have den?

En ansvarsforsikring sikrer at alle, der oplever persontraumer i forbindelse med færdselsuheld, har mulighed for at søge erstatning ved den anden part, der også er impliceret i uheldet. Der skal altså være mere end én person impliceret i uheldet, før man kan få udbetalt skadeserstatning i forbindelse med et trafikuheld. Skulle det ske, at den anden person, der er impliceret i uheldet skulle flygte fra uheldsstedet, så det ikke er mulig at få udleveret informationer om personens ansvarsforsikring, så er det stadig muligt at søge erstatning. Alle forsikringsselskaber er nemlig med i en puljeordning ved dansk forening for internationale køretøjer (DFIM), hvor det stadig er muligt at søge om skadeserstatning, selvom skadevolder enten er ukendt eller fra et andet EU-land end Danmark. Man skal i denne situation bare kunne bevise, at der var mere end én person impliceret i uheldet.

Det siger færdselsloven om erstatning i forbindelse med trafikulykker

I den danske færdselslovs paragraf 101 står der:

-Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der hidrører fra brændstof- anlæg i køretøjet.

(Kilde: www.retsinformation.dk)

Det betyder, at du som udgangspunkt også har krav på skadeserstatning fra færdselsuheld, hvor du selv er skyld i uheldet/skaden. Der vil dog være tidspunkter, hvor skadeserstatningen kan nedsættes eller fuldstændig bortfalde – disse tilfælde er ulykkessituationer, hvor du vurderes forsætligt at have medvirket til uheldet eller hvis du vurderes at have udført grov uagtsomhed i forbindelse med uheldet.

Det er meget vigtigt, hvis du oplever traumer i forbindelse med færdselsuheld, at du anmelder din skade relativt hurtigt efter, du oplever at have pådraget traumet. Erstatningskrav for trafikuheld kan nemlig blive forældede, hvorefter det ikke er muligt at søge som erstatning mere. Som udgangspunkt har du tre år til at anmelde skaden til ansvarsforsikringsselskabet. Går der mere end tre år vil din sag i langt de fleste tilfælde være forældet.

Der er nogle ting, som du som udgangspunkt altid skal gøre, hvis du oplever at være impliceret i et trafikuheld:

  • Ring til politiet: Det er altid en god ide at ringe til politiet i forbindelse med trafikuheld – både for at politiet kan være med til at opklare eventuelle skyldsspørgsmål, men også for at sagen figurerer i politiets journaler. Dette er en god ting, da der på senere tidspunkter ikke kan drages tvivl, om uheldet overhovedet er sket.
  • Søg læge: Som sagt er der en tidsfrist for, hvor længe efter uheldet er sket, man kan søge om skadeserstatning. Derfor er det som udgangspunkt altid en god ide at søge læge efter et uheld, så man kan slette alle tvivlsspørgsmål om, hvorvidt skaden nu også er pådraget i forbindelse med det pågældende trafikuheld.

Mange vil opleve juraen omkring færdselslovgivningen som noget, der er meget indviklet og svært at sætte sig ind i. Derfor vil det altid være en god ide at rådføre sig med en advokat, der specialiserer sig indenfor netop dette område.

Klik her for at finde et advokatfirma, der bl.a. specialiserer sig i færdselslovgivningen.

Skriv et svar