Få hjælp hos dit lokale misbrugscenter

Danmark er på mange måder et lille land, først og fremmest hvis vi kigger på arealet af landet. Men står du og skal bruge akut hjælp til dit misbrug, det kunne være et alkoholmisbrug, så vil du ofte kigge efter et lokalt misbrugscenter. Det vil være det mest naturlige. Heldigvis for de misbrugere som har akut brug for misbrugsbehandling i for eksempel Århus og omegn, ligger landets bedste misbrugscenter i Århus. Behandlingscenter Søby Park er det man vil betegne som et lokalt misbrugscenter i Århus. På trods af behandlingscenteret faktisk er lokaliseret i en lille forstadsby til Århus, ved navn Hammel, regnes det stadig for at være et lokalt misbrugscenter i Århus.

 

Det er kun en fordel for Behandlingscenter Søby Park at ligger lidt afsides i forhold til indre by i Århus. Det er en vigtig del af misbrugsbehandlingen, at misbrugeren kommer ud af sine sædvanlige omgivelser. Lige så snart misbrugeren er væk fra sine vante omgivelser har han/hun lettere ved at bryde misbrugsmønsteret. Derfor er Behandlingscenter Søby Park stadig et oplagt valg, hvis du søger et lokalt misbrugscenter i Århus. Jeg vil gerne pointere, at de stadig yder misbrugsbehandling for folk der kommer fra andre steder end Århus. De tilbyder ovenikøbet at betale transporten af misbrugeren til behandlingscentret, hvis det er det der skal til. For i sidste ende handler det om at komme misbruget til livs og give misbrugeren muligheden for at skabe sig et nyt liv uden alkohol og stoffer.

 

Misbrugsbehandling af mange former for misbrug 

Et misbrugscenter og et behandlingscenter er i bund og grund det samme. Mange forbinder dog et misbrugscenter med misbrugsbehandling af hårde stoffer, som kokain, hash, medicin og benzodiazepiner. Hvorimod et behandlingscenter er et behandlingssted for alkoholikere, som søger alkoholbehandling eller alkoholafvænning. Sandheden er den, at både et misbrugscenter og et behandlingscenter kan udøve misbrugsbehandling af alkohol, kokain, hash, medicin og benzodiazepiner. Det samme gør sig gældende for Behandlingscenter Søby Park. Ud over deres styrke ligger i, at kunne behandle ethvert form for misbrug, så er deres adresse i Hammel også en stor styrke. Jeg nævnte tidligere, at de var landets bedste misbrugscenter. Det er ikke kun en subjektiv holdning, der er faktisk statistik på, at de er blandt landets absolut bedste misbrugscentre. Fakta er, at 80% af alle som kommer i misbrugsbehandling hos Behandlingscenter Søby Park kommer ud af deres misbrug. Det er et utroligt højt gennemsnit af vellykkede misbrugsbehandlinger. Det gælder både på landsbasis og som lokalt misbrugscenter i Århus.

 

Nøglen til en succesfuld misbrugsbehandling

Jeg har meget kort beskrevet, hvad der gør at Behandlingscenter Søby Park kan kalde sig landets bedste misbrugscenter. Hvad er det præcis de gør, som andre misbrugscentre ikke gør, siden de kan oprethold en succesfuld behandlingsrate på 80%. Vi kan starte med deres lokation, som jeg allerede har nævnt. Der findes en del misbrugscentre i Århus, som i og for sig måske virker mere oplagte, hvis du søger et lokalt misbrugscenter i Århus. Men som jeg også nævnte tidligere, må man ikke undervurdere vigtigheden i, at komme væk fra sine vante omgivelser. Det er en kæmpe styrke for Behandlingscenter Søby Park, at de er lokaliseret uden for Århus og den indre bys larm og hverdags stress.

 

En anden vigtig faktor er de tilknyttede misbrugskonsulenter. Vigtigheden i at det misbrugscenter du vælger at bruge, har dygtige misbrugskonsulenter ansat, må ikke undervurderes. Når alt kommer til alt, så er de misbrugskonsulenter som står for misbrugsbehandlingen, altafgørende for om det bliver en vellykket behandling eller ej. Det er ikke meget anderledes end så mange andre ting. Du kan sammenligne det lidt med at tage en uddannelse. Hvis ikke du har nogle gode undervisere, så vil du heller ikke være lige så modtagelig for læringen. Det samme gør sig gældende for en misbrugsbehandling. Hos Behandlingscenter Søby Park ved de hvor vigtigt det er, at have uddannede og professionelle misbrugskonsulenter. Derfor er det også noget de går utrolig meget op i, at have de helt rigtige mennesker ansat til at stå for deres misbrugsbehandling. De går ikke på kompromis med deres misbrugskonsulenter, hvorfor de også kan opretholde en flot succesrate for deres behandlinger på hele 80%.

Inkludering af Minnesotakuren

Hvis du som misbrugscenter i Århus vil være blandt landets bedste, er en alkoholbehandling ikke bare en alkoholbehandling. Som beskrevet i denne artikel, går Behandlingscenter Søby park ekstra langt for at kunne levere den absolut bedste behandling. Foruden de tidligere beskrevet faktorer, gør Behandlingscenter Søby Park også brug af Minnesotakuren. Hvis ikke du har kendskab til misbrugsbehandling, har du nok ikke hørt Minnesotakuren, som behandlingsform. Minnesotakuren er en bestemt behandlingsform. Folkene bag minnesotakuren gjorde 2 ting der var meget skelsættende og revolutionerende for alt misbrugsbehandling fremadrettet. De var de første til at italesætte, at det at være misbruger var som at have en sygdom. Det var en helt ny måde at kigge på en misbruger på. De ændrede også måden man greb misbrugsbehandlingen an på. Dertil gjorde de noget andet uhørt på daværende tidspunkt, de begyndte at inddrage tidligere misbrugere fra organisationen Anonyme Alkoholikere. Der var ingen dengang der havde overvejet, at man faktisk kunne bruge tidligere misbrugere aktivt i misbrugsbehandlingen. Der er ikke mange der kender til minnesotakuren på navnet. Men sandheden er den, at langt de fleste misbrugscentre bruger minnesotakuren i dag.

 

Behandlingscenter Søby Park var en af de første misbrugscentre i Århus, som begyndte at gøre brug af Minnesotakuren. I dag adresserer de det at være misbruger, som at have en sygdom man skal behandles for. Som en del af en misbrugsbehandling inddrager de tidligere misbrugere, som Minnesotakuren dikterer. Samtidig finder du nogle af landets bedste misbrugskonsulenter hos Behandlingscenter Søby Park. Alt dette går op i højere enhed og sætter rammen for en misbrugsbehandling der virker. Selv om Minnesotakuren i dag er over 65 år gammel, så er det stadig den mest effektive måde at behandle misbrugere på.