Ordblinde teenagers

Ofte er mindre børn i stand til at kompensere for deres dysleksi i de tidlige skoleår, men kan ikke klare de større intellektuelle krav længere henne i skoleforløbet. Derfor er det langt fra altid, at diagnosen dysleksi – normalt kaldet ordblindhed – stilles, før barnet når teenagealderen.

Nogle almindelige tegn på, at din teenager kan have dysleksi er:

  • Dit barn skal gentagne gange læse og genlæse materiale, for at kunne forstå det.
  • Dit barn har store vanskeligheder med at styre og nå sine lektier og opgaver i visse skolefag.
  • Dit barn har uventede problemer med at lære et fremmedsprog.
  • Dit barn kæmper med matematik
  • Der er en væsentlig uoverensstemmelse mellem dit barns skolepræstationer, og gennemsnittet på f.eks de nationale tests for aldersgruppen/klassetrinnet.

Hvis dit barn har betydelige problemer på nogle af ovennævnte områder, kan det være tegn på, at han måske har indlæringsvanskeligheder i forhold til at skrive og læse-

Du bør diskutere disse problemer med ham, og også tale med lærerne og klassekammeraters forældre for at finde ud af, om deres børn også har problemer med de samme emner. Nogle gange kan et problem med en matematik klasse eller det første år af et fremmedsprog simpelthen være resultatet af et dårligt læringsmiljø/undervisningen. Hvis det er der problemer er, vil klassekammeraternes forældre typisk have de samme oplevelser.

Men hvis problemerne synes at være usædvanlige eller vedvarende, bør du søge en evaluering for dysleksi eller andre læringsbarrierer. Dit barns skole kan være behjælpelige med at arrangere en ordblindetest, samt at hjælpe med at planlægge dit barns undervisning for bedre at opfylde hans behov.

 

Nogle gange er det den unge selv, der gerne vil testes for ordblindhed

Nogle gange er det teenageren selv, som ønsker en ordblindetest. Kravene i undervisningen er begyndt at virke voldsomme for dit barn inden for nogle af områderne, og dit barn er bevidst om at han har svært ved opgaver som falder klassekammeraterne let.

Det kan være svært for dit barn, at tage snakken om ordblindhed op derhjemme. Teenageren vil ofte være flov over at klare sig dårligt i skolen, og være bekymret for reaktionen. Her er det selvsagt vigtigt at lytte til barnet og hans behov.

Du kan blive overrasket over at høre, at dit barn har kæmpet i årevis, men tidligere har formået at skjule sine problemer -gennem ren og skær vilje og hårdt arbejde. Din støtte og forståelse er afgørende.

For et barn der tidligere har klaret sig godt i skolefagene, kan det at få stillet diagnosen som ordblind faktisk være det løft, han har brug for til at kunne komme godt videre med sin skolegang.

Ofte vil barnet være bedre hjulpet på en ordblindeefterskole, eller en efterskole med særlige tilbud til ordbinde. Det vil – især når dysleksi konstateres sent – ofte være meget vanskelligt for lærerne i folkeskolen, at kunne tilbyde den særligt tilrettelagte undervisning og støtte som en ordblind teenager vil have.

 

Ordblinde og efterskoler

Mange ordblinde teenagers har enorm glæde af at tilbringe et eller flere år på efterskole. Hvad enten ønsket og behovet er deciderede ordblindeefterskoler, eller en almen efterskole med særlige tilbud til ordblinde, har efterskolerne stor succes med at lære ordblinde at læse bedre. De unge møder andre teenagere i samme båd, og får derfor brudt med det tabu, som ordblindhed godt kan føles som. Og samtidig løfter efterskolerne de unge såvel fagligt som socialt.

Efterskolerne har typisk mulighed for at undervise i mindre hold, og kan langt bedre end folkeskolen give den enkelte elev den opmærksomhed og specialundervisning som han/hun skal bruge for at blive løftet. Ordblindeefterskoler og efterskoler med særlige tilbud til ordblinde vil også råde over såvel stor erfaring på området, som de helt rigtige hjælpemidler til brug i undervisningen af ordblinde.

 

Bornholms Efterskole – mere end en ordblindeefterskole

Bornholms Efterskole er med egne ord ikke en ordblindeefterskole – men en efterskole, der også er for ordblinde og talblinde. Efterskolen tilbyder undervisning på 8-10 klassetrin, og er en almen efterskole med særlige tilbud til unge med særlige behov – herunder ordblinde.

Bornholms Efterskole var den første efterskole i Danmark, som overgik fuldt ud til at være en digital skole. Det gjorde de allerede i 2010, hvor Bornholms Efterskole samtidig indgik i Apples Distinguished Educators program. På Bornholms Efterskole er skoletasken en Macbook, og skolen har mange års erfaring i at udenytte alle de hjælpemidler og programmer til ordblinde, som teknologien tilbyder. På Bornholms Efterskole gør man gerne forskel på eleverne, og tilstræber at gøre undervisningen og læringen personlig.

De ordblinde der vælger Bornholms Efterskole frem for en decideret ordblindeefterskole, vil typisk gøre det ud fra ønsket om på den ene side af komme på en skole med andre i samme situation, og med de samme behov. Og på den anden side et ønske om ikke ”kun” at definere sig selv som ordblind – men også som en helt almindelig teenager, med interesse for de fag og linjer som skolen tilbyder.

Læs mere om Bornholms Efterskole, deres tilbud til ordblinde – og alle andre unge, der gerne vil på efterskole på deres HJEMMESIDE

 

 

Skriv et svar