Få svar på, om du er ordblind – så kan du få hjælp

At være ordblind kan gøre nogle ting – såsom uddannelse – sværere, men det behøver ikke sætte en begrænsning for dine fremtidsdrømme. Det er ikke umuligt for dig at tage såvel en gymnasial uddannelse som en videregående uddannelse. Du skal bare have de rette metoder til at gøre det lettere at læse og/eller stave. For det andet skal du have de rette hjælpemidler f.eks. til at læse svære tekster op for dig, hvis du har svært ved at læse.

Vid, om du faktisk er ordblind

Første skridt er, at du får vished om, hvorvidt du faktisk er ordblind eller ej. Har du problemer med at læse denne tekst, er du nok ordblind. Første paragraf har nemlig lixtal 30. Derfor burde den være nem at læse. Men du får først for alvor vished om din evne til at læse eller stave, når du tager en test for ordblindhed. Med en ordblindetest bliver du sikker på, om du faktisk døjer med ordblindhed.

Der er forskellige grader af ordblindhed

Nu er der forskellige grader af ordblindhed, hvilket gør begrebet lidt tricky. At du læser langsomt, at du har svært ved at lære nye ord, og at du er usikker på dine formuleringer – dette er bare tre måder, som ordblindhed kan vise sig på. Og det kan sagtens lade sig gøre fx at være god til at læse, men have besvær med at stave. Så at du fint klarer én ting, betyder ikke, du ikke har en art ordblindhed.

Som ordblind kan du få hjælp

Tag en ordblindetest fysisk på f.eks. et Læse-Skrivecenter, hvor uddannede ordblindelærere og -vejledere står for testen, før du begynder at tage fag på en gymnasial uddannelse. Når du først ved/kan dokumentere, at du er ordblind, kan det udløse en masse hjælp. Det kan fx være hjælp fra en SPS-vejleder, eller at du får længere tid til eksamener. Så kommer du lidt lettere gennem fagene.

Skriv et svar