Spar mandskabstimer ved borgerpleje med doseringsmaskiner

Fejlmedicinering er en hyppigt forekommende utilsigtet hændelse, der ikke altid har dødelig udgang og ikke engang altid fører alvorlige konsekvenser med sig, men som stadigvæk er potentielt farlig. På sengeafsnit kræves der arbejdsro i medicinrum, hvor sundhedsfagligt personale doserer piller til patienterne, for at mindske risikoen for, at noget går galt. Men hvad så med dosering i eget hjem?

Automatisk dosisdispensering i eget hjem

Hvis ikke en borger kræver 24 timers overvågning, så kan der ikke altid være omsorgspersonale nær borgeren til at sørge for, at den korrekte mængde medicin doseres til den rigtige tid. Her er der dog en løsning, du kan tilbyde private borgere, nemlig at få en dosisdispenseringsenhed fra Specific Care stillet an i hjemmet. For sådan en maskine gør doserne tilgængelige, efterhånden som de skal tages.

Få at vide, om borgeren har hentet sin medicin

Brugen af en doseringsmaskine kan reducere antallet af gange, omsorgspersonale behøver rykke ud til borgeren. En model fra Specific Care kan nemlig bruges til videoopkald, giver notifikationer ved udlevering af medicin og benytter en sensor til at registrere, om borgeren har hentet sin dosis eller ej. Hvis en borger ikke har taget sin medicin, fjernes den – derved mindskes faren for overdosering.

Læs mere om medicindoseringsenheder

Selve medicinen befinder sig i et aflåst rum i maskinen, så alle og enhver ikke bare kan tilgå de piller, den rummer. Gør du brug af disse maskiner, kan du spare mange mandskabstimer, hvis alternativet til at bruge dem er, at omsorgspersonale er nødt til at køre ud til borgeren. Hvis en borger ikke er i stand til at styre sin medicin selv, så overvej at få en doseringsenhed stillet an i borgeres eget hjem.

Læs om doseringsmaskiner inde på Specific Cares hjemmeside. Foruden de nævnte egenskaber så kan sådan en maskine også være udstyret med et væld af andre funktioner, fx fingeraftryksscanner.

Skriv et svar